หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำชาวขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ที่พุทธมณฑลอีสาน

    
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 06.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวขอนแก่นร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ที่พุทธมณฑลอีสาน ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นโดยร่วมกันทำบุญตักบาตรวัน สำคัญทางพุทธศาสนาและเปิดกิจกรรมเข้าวัด เทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี2558 งานนี้มี พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น นำ ข้าวสารอาหารแห้ง นม ขนมสารพัดชนิด มาร่วมทำบุญตักบาตร จำนวนมาก ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องภายในงานมีพิธีเจริญพุทธมนต์ จากนั้น พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันรับศีลรับพร ซึ่ง พระเทพ กิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการให้ศีลและนำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชน และ ได้ร่วมอวยพรให้พุทธศาสนิกชน ทุกคนมีความสุขผ่านพ้นปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา ความแห้งแล้งไปได้ สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นกิจกรรมในช่วงวันเข้าพรรษา ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คือ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระเทศนา หรือหลักธรรม ที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรก สำหรับกิจกรรมในช่วงเย็นที่พุทธมณฑลอีสานจะมีพระเถระผู้ใหญ่มาเทศนาและให้ศีล รวมทั้งนำชาวขอนแก่นร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระศรีศากยมุนีสิริมหามงคล พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นและตามวัดต่างๆก็มีพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำให้กับพระสงฆ์รวมทั้งมีการเวียนเทียนตามประเพณีด้วยด้วย
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2558


• จังหวัดขอนแก่นแสดงความยินดีกับผู้มีผลงานเด่นในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฏาคม 2558 (29 ก.ค.58)
• พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558  (28 ก.ค.58)
• ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา แก่วัดอารามหลวงในจังหวัดขอนแก่น (28 ก.ค.58)
• พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558  (28 ก.ค.58)
• พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค.58)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 (24 ก.ค.58)
• การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยกองทัพบก ชุดที่ 60 (24 ก.ค.58)
• เปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการผลิต การตลาด และสร้างเครือข่ายข้าว กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (23 ก.ค.58)
• สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 (22 ก.ค.58)
• เปิดประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (22 ก.ค.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (21 ก.ค.58)
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอฯ (21 ก.ค.58)
• กิจกรรม ปั่นจักรยาน ลดใช้พลังงานและซ้อมปั่นจักรยานบนเส้นทาง "BIKE FOR MOM" ปั่นเพื่อแม่ (18 ก.ค.58)
• พิธีเปิดงานมหกรรมหมอลำจังหวัดขอนแก่น "เมืองหมอแคน แดนหมอลำ" (17 ก.ค.58)
• การประชุม คกก. พัฒนุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง (17 ก.ค.58)
• พิธีเปิดงาน มิวเซี่ยม เฟสติวัล 2015 Museum Festival 2015 (16 ก.ค.58)
• พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (15 ก.ค.58)
•  กิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้ง 12/2558 (15 ก.ค.58)
• งานแถลงข่าวการจัดงาน PPTV มหกรรมขำกระจาย The comedian Festival โดยธนาคารออมสิน (13 ก.ค.58)
• เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 3 (10 ก.ค.58)
• พิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตย ไทขอนแก่น (09 ก.ค.58)
• การประชุมคณะกรรมการฯ การจัดกิจกรรมโครงการ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ (09 ก.ค.58)
• พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทกบรมราชชนนีฯ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2558 (08 ก.ค.58)
• เปิดเวทีเสวนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการจัดตั้งสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น (07 ก.ค.58)
• พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (06 ก.ค.58)
• โครงการ ไปใกล้บ้านใช้จักรยานดีกว่า  (05 ก.ค.58)
• จังหวัดขอนแก่นจัดงานแสดงมุฑิตาธรรมต่อพระราชปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (03 ก.ค.58)
• การแถลงข่าวการจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ประเภทรถกระบะ ผ่านระบบออนไลน์ (02 ก.ค.58)
• การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 (02 ก.ค.58)
• พิธีเปิดงาน OTOP CITY IN KHOMKEAN ครั้งที่ 13 ประปี 2558 (01 ก.ค.58)
• วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 (01 ก.ค.58)