หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ปี 2558

    
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร คลังจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ปี 2558 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น โดยรวมในปี 2558 ขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 2.1 ต่อปี จากที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.2 ในปี 2557 โดยพิจารณาจากการผลิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วยภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จากนั้นนายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร คลังจังหวัดขอนแก่น กล่าวด้วยว่า การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 4.3 จากที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.3 จากปีที่ผ่านมา โดยได้รับอานิสงค์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นจังหวัดขอนแก่น ยังมีจุดเด่นด้านเทศกาลต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักเดินทาง นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งปี เช่น งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ งานเทศกาลไหมนานาชาติฯ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้จังหวัด โดยการจัดการแถลงข่าวฯ ครั้งนี้ มีสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ให้ความสมใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2558


• พิธีฉลองครบรอบ 66 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 40 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตจีน - ไทย (28 ก.ย.58)
• พิธีมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น (28 ก.ย.58)
• การประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการเจาะสำรวจปิโตเลียมหลุมสำรวจดงมูล 5 (25 ก.ย.58)
• การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) (25 ก.ย.58)
• พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 (24 ก.ย.58)
• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (23 ก.ย.58)
• การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (22 ก.ย.58)
• พิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดขอนแก่น" (21 ก.ย.58)
• การประชุมโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบกและทางอากาศระหว่าง ประเทศเวียดนาม - ลาว - ไทย (21 ก.ย.58)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) (18 ก.ย.58)
• พิธีเปิดโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 (18 ก.ย.58)
• พิธีเปิดงานการแสดงสินค้าและอาหาร (Food and Hotelex 2015) ในภาคอีสาน (17 ก.ย.58)
• เปิดการประชุมรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ (17 ก.ย.58)
• เปิดงานมหกรรมการค้าบนเส้นทาง (EWEC) และจังหวัดชายแดน 2558 (16 ก.ย.58)
• การประชุมสัมมนา การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และจังหวัดชายแดน (16 ก.ย.58)
• พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์สีชมพู (16 ก.ย.58)
• การฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 (15 ก.ย.58)
• โครงการอบรมบุคลากรให้การบริการรองรับ AEC "หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี" (15 ก.ย.58)
• การประชุม คพรฟ. ครั้งที่ 7/2558 (ครั้งที่ 37) (14 ก.ย.58)
•  พิธีรับมอบบัตรขอบคุณพระราชทานกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"  (14 ก.ย.58)
• เปิดการประชุมสัมมนา เครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ Legionella spp (11 ก.ย.58)
• พิธีเปิดงาน มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 (11 ก.ย.58)
• การแถลงข่าว "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดขอนแก่น" (10 ก.ย.58)
• พิธีลงนามปฏิญญา พันธมิตรไหมเอเชีย (Declaration of Asia Silk Alliance) (10 ก.ย.58)
• พิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (09 ก.ย.58)
• โครงการอบรม "ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่" (09 ก.ย.58)
• การประชุมสัมมนาและการเจรจาจับคู่ธุรกิจไหมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (09 ก.ย.58)
• มอบนโยบายแก้ปัญหายาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติอำเภอสีชมพู (08 ก.ย.58)
• โครงการ "อีสานเฟรนไชส์" และตลาดนัดฟาร์มสุข มหกรรมสร้างอาชีพครั้งที่ 3 (05 ก.ย.58)
• การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานฯอุตสาหกรรมไหม จังหวัดขอนแก่น (04 ก.ย.58)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น จังหวัดขอนแก่น (04 ก.ย.58)
• พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ "ส่งเสริมมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย" (03 ก.ย.58)
• เปิดกิจกรรม "ซีพี ทำดี บริจาคโลหิต CP Blood donation day จังหวัดขอนแก่น" (02 ก.ย.58)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) (02 ก.ย.58)
• โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (01 ก.ย.58)
• การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (01 ก.ย.58)