หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

    
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือในเรื่องเส้นทางการปั่นจักรยาน "เส้นทางสิริมงคล" ระยะทาง 29 กิโลเมตร เพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่แล้ว โดยเป็นการกำหนดจุด Start - Finish ตลอดจนจุดพักจักรยาน และกิจกรรมต่างๆ
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ตุลาคม 2558


• พิธีเปิดงาน "OTOP CITY IN KHON KAEN" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 (28 ต.ค.58)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2558 (28 ต.ค.58)
• พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2558 (28 ต.ค.58)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 19/2558 (27 ต.ค.58)
• บริษัทไทยประกันชีวิตมอบเงินสนับสนุนจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น (26 ต.ค.58)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (25 ต.ค.58)
• พิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5  (23 ต.ค.58)
• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (22 ต.ค.58)
• พิธีเปิดอาคารที่ทำการศูนย์ข่าว ช่อง 7 ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งใหม่  (22 ต.ค.58)
• การแถลงข่าวการจัดงาน “สีฐาน KKU เฟสติวัล”"งานบุญสมมาบูชาน้ำ"  (21 ต.ค.58)
• พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนี ในวันพยาบาล แห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และ วันอาสาสมัครไทย  (21 ต.ค.58)
• พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 96" (20 ต.ค.58)
• การประชุมแนวร่วมเครือข่ายป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2558 (20 ต.ค.58)
• พิธีเปิดนิทรรศการ “Bike foe Mom ปั่นเพื่อแม่” จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ (19 ต.ค.58)
• พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2558 (18 ต.ค.58)
• พิธีเปิดงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมประจำปี 2558” WE AWARE CARE HOPE GIVE (18 ต.ค.58)
• พิธีมอบทุนการศึกษาฟินิกซ์ฯ เพื่อชุมชน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (17 ต.ค.58)
• เปิดเวทีชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17 ต.ค.58)
• การแถลงข่าว โครงการเขตขับขี่ปลอดภัย 14 กิโลเมตรฯ ในเขตเมืองขอนแก่น (16 ต.ค.58)
• เป็นประธานพิธีเปิดโรงสีชุมชนบ้านโนนเก่า ตำบลโนนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น (16 ต.ค.58)
• การแถลงข่าว "งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู " ประจำปี 2558 (14 ต.ค.58)
• ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดขอนแก่น (14 ต.ค.58)
• พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละประจำปี 2558 (13 ต.ค.58)
• พิธีเปิดงาน "มหกรรมคำแคนดินแดนพอเพียงและเครือข่ายพลังงานอีสานยั่งยืน" (09 ต.ค.58)
• นักศึกษาทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (07 ต.ค.58)
• สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีพร้อมรายงานตัวต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสิริรัฐ ชุมอุปการ) (02 ต.ค.58)
• การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และภริยา ในการเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (01 ต.ค.58)