หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.45 น. ณ ห้องรับรองพงษ์พาณิช ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายพอล โรบิลลียาร์ด (H.E.Mr.Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และคณะ ในการเดินทางมาขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของจังหวัด และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือในอนาคต โดยใช้เวลาหารือประมาณ 45 นาที จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้มอบของที่ระลึกต่อกัน พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนจะอำลากลับ
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤศจิกายน 2558


• พิธีเปิดงาน เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 (29 พ.ย.58)
• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระธาตุขามแก่น) ณ วัดเจติยภูมิ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (27 พ.ย.58)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2558 (26 พ.ย.58)
• พิธีเปิด การจัดกิจกรรม เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2558 (25 พ.ย.58)
• วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558 (25 พ.ย.58)
• พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทางร่างกายในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2558 (25 พ.ย.58)
• เปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (24 พ.ย.58)
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน "ผ้าไตร น้ำสรง พุ่มดอกบัว" (23 พ.ย.58)
• พิธีซ้อมใหญ่ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD (22 พ.ย.58)
• การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ครั้ง 1/2558 (20 พ.ย.58)
• พิธีกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสรุ่นที่ 48 และหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 76 (20 พ.ย.58)
• พิธีเปิดงานขอนแก่นอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 1 (KhonKaen Industrial Fair 2015) (19 พ.ย.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 (17 พ.ย.58)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  (17 พ.ย.58)
• เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย (17 พ.ย.58)
• วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2558 (14 พ.ย.58)
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุก สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (13 พ.ย.58)
• การแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไมนานาชาติฯ ประจำปี 2558 (13 พ.ย.58)
• การเปิดงาน นิทรรศการหมู่บ้านจีน ประจำปี 2558 (12 พ.ย.58)
• งาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558" (12 พ.ย.58)
• การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้าง ความรู้ด้านจริยธรรม การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ภายใต้บริบทการบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ" (12 พ.ย.58)
• การแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13” (11 พ.ย.58)
• “การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน จังหวัดขอนแก่น และ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ระดับจังหวัด ปี 2558/2559 (11 พ.ย.58)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่นครั้งที่ 20/2558 (11 พ.ย.58)
• พิธีลงนาม MOU ในคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (09 พ.ย.58)
• โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี (09 พ.ย.58)
• คณะผู้แทนจากรัฐบาลจีนเมืองโผวเล้ง เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (07 พ.ย.58)
• การแถลงข่าว การจัดงาน "ขอนแก่นอุสาหกรรมแฟร์" ครั้งที่ 1 (Khonkaen Industrial Fair 2015) (05 พ.ย.58)
• พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ประจำปี 2558 (04 พ.ย.58)
• เปิดงานดนตรีในสวน (03 พ.ย.58)
• การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ. จังหวัดขอนแก่น) (03 พ.ย.58)
• การประชุม กำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" (Zoning) ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (03 พ.ย.58)
• การเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" (02 พ.ย.58)