หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดศูนย์โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2559

    
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2559 "ตรวจก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" โดยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวะศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น มทบ. 23 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์ให้บริการประชาชนที่ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยให้บริการเติมน้ำกลั่น น้ำมันเบรก หลอดไฟเลี้ยว และอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าบริการ ด้วยการให้บริการของครู อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 00.30 น. ณ ศูนย์บริการประตูเมืองหน้าสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ธันวาคม 2558


• พิธีมอบรางวัลผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2558 (29 ธ.ค.58)
• พิธีเปิดงาน ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชนขอนแก่น (24 ธ.ค.58)
• การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (23 ธ.ค.58)
• พิธีเปิดงานวันอุบัติภัยแห่งชาติและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (23 ธ.ค.58)
• งานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 (21 ธ.ค.58)
• พิธีเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน ฟอร์ด ขอนแก่น สหชัย (19 ธ.ค.58)
• พิธีเปิดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ครั้งที่3 ภายใต้แนวคิด “มนตราแห่งดอกไม้” (Amazing International Flower Festival in KhonKaen 2015 : Episode III Magic Of Flowers) ” (18 ธ.ค.58)
• เปิดการจัดกิจกรรมงาน "บิสคลับขอนแก่น บ่มเพาะธุรกิจ เชื่อมโยงสู่สากล" (17 ธ.ค.58)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22/2558 (16 ธ.ค.58)
• ต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไมตรีการท่องเที่ยว ไทย – จีน  (16 ธ.ค.58)
• พิธีพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค (16 ธ.ค.58)
• พิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงปู่ผาง ผค.โค วัดศรีนวล ขอนแก่น (11 ธ.ค.58)
• การจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" (11 ธ.ค.58)
• พิธีการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2558 (10 ธ.ค.58)
• วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล จังหวัดขอนแก่น (09 ธ.ค.58)
• วันที่ระลึก ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประจำปี 2558 (08 ธ.ค.58)
• พิธีมอบรางวัลการประกวดผ้าไหมและการเดินแฟชั่นผ้าไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2558 (07 ธ.ค.58)
• การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2558 (06 ธ.ค.58)
• พิธีรับเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือพระราชทาน ในการร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"  (05 ธ.ค.58)
• พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 (05 ธ.ค.58)
• พิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 (05 ธ.ค.58)
• พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 (05 ธ.ค.58)
• พิธีมอบทุนมูลนิธิคุวานันท์ (04 ธ.ค.58)
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 (04 ธ.ค.58)
• พิธีเปิดคอนเสิร์ตการกุศล "เรียนรู้เพลงพระราชนิพนธ์ เทิดพระเกียรติในหลวง" (03 ธ.ค.58)
• เนื่องด้วยนพเคราะห์/นวัคคหายุสมธัมม์  (03 ธ.ค.58)
• กล่าวต้อนรับ Mr. Michael Woodford ประธานมูลนิธิถนนที่ปลอดภัยกว่า (03 ธ.ค.58)
• พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (01 ธ.ค.58)