หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงาน วันตรุษเวียดนาม จังหวัดขอนก่น ประจำปี 2559

    
พิธีเปิดงาน วันตรุษเวียดนาม จังหวัดขอนก่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดเสาเดี่ยว บึงแก่นนคร นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวอวยพร วันตรุษเวียดนาม โดยมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น (นายเหงียน หงับเซิน) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติชาวเวียดนาม และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ร่วมให้การต้อนรับ ในงานตรุษเวียดนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น (นายหลี หมิง กัง) และกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ณ ขอนแก่น (นายบัวสี วงบัวสี) ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมอวยพรวันตรุษเวียดนามในครั้งนี้ด้วย
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2559


• การสัมมนา เรื่องแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (30 ม.ค.59)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 (29 ม.ค.59)
• การตรวจราชการการกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) (28 ม.ค.59)
• เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุ (25 ม.ค.59)
• พิธีเปิดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 (22 ม.ค.59)
• การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ 3 (21 ม.ค.59)
• พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2557 (20 ม.ค.59)
• พิธีมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น (20 ม.ค.59)
• การศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 48 (20 ม.ค.59)
• โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการมอบอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (19 ม.ค.59)
• พิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 (18 ม.ค.59)
• การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น (18 ม.ค.59)
• ร่วมแสดงความยินดีกับรองกงสุลใหญ่ สปป.ลาว (16 ม.ค.59)
• การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหลักสูตร การจัดการธนาคารขยะชุมชน (14 ม.ค.59)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (13 ม.ค.59)
• โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการขนส่งทางรางกับการพัฒนาเมืองขอนแก่น (13 ม.ค.59)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 (13 ม.ค.59)
• คณะผู้บริหารเมืองมิซึโฮะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ขอเข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (12 ม.ค.59)
• การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหลักสูตร "การจัดการธนาคารอาคารขยะชุมชน" (11 ม.ค.59)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น ระหว่าง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11 ม.ค.59)
• การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 3/2559 (07 ม.ค.59)
• พิธีแถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ ๑๓ (13th Khon Kaen International Marathon)” (05 ม.ค.59)
• การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น (05 ม.ค.59)