หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติลุ่มน้ำโขง 2559 GMS FAIR 2016 @ Khon Kaen

    
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.00 น. นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวร่วม "การจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติลุ่มน้ำโขง 2559 GMS FAIR 2016 @ Khon Kaen" จัดโดยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แถลงข่าวร่วมประกอบด้วย นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายอดิเรก หงส์พูลพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พันตำรวจเอก ดร.อนุสรภ์ พัฒนถาบุตร รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมความความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไฮไลท์งานที่น่าสนใจ ช็อป ชม สินค้าคุณภาพเยี่ยม ในราคายุติธรรมจากอีสาน และสินค้าทั่วประเทศ มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ทั้งอาหาร ของใช้ ของฝาก สินค้าอุตสาหกรรมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เช่น พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีน โดยงานจะเริ่มระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 เป็นต้นไป
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2559


• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2559 (24 ก.พ.59)
• การประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ 2 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (19 ก.พ.59)
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (19 ก.พ.59)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิชาการการกระจายอำนาจ เรื่องความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ (19 ก.พ.59)
• พิธีเปิดตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2559 (17 ก.พ.59)
• เอส ซี จี รวมใจสู้ภัยแล้ง มอบถังเก็บน้ำ 150 ใบ บรรเทาภัยแล้งขอนแก่น (17 ก.พ.59)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (16 ก.พ.59)
• พิธีเปิดตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2559 (16 ก.พ.59)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ณ บ้านคู หมู่ 1 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง (12 ก.พ.59)
• การมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (12 ก.พ.59)
• โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น รุ่นที่ 6 (11 ก.พ.59)
• พิธีเริ่มงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น (10 ก.พ.59)
• วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 (10 ก.พ.59)
• การจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 (10 ก.พ.59)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแสดงความยินดีกับกงสุลใหญ่จีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2559 (04 ก.พ.59)
• เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (04 ก.พ.59)
• พิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้กับผู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ (04 ก.พ.59)
• ร่วมวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก (03 ก.พ.59)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล (02 ก.พ.59)
• นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ รุ่นที่ 14 (ปศส.14) ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (01 ก.พ.59)