หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.10 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม สโมสร ภาคเอกชน วางพานพุ่ม ดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" จากนั้นได้อัญเชิญ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องใน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559" อัญเชิญคติธรรม ของผู้ปฏิบัติการแทนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และเชิญสาสน์จากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เสร็จแล้ว เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 7 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น "เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559" พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับเกียรติบัตร พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2559


• พิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำและมอบถังน้ำเพื่อประชาชน ตามโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจสู้ภัยแล้ง ปี 2558/2559 (29 มี.ค.59)
• โครงการ ก.ส.ม.พบประชาชน (29 มี.ค.59)
• งานแถลงข่าว งานประเพณี "สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว" ประจำปี 2559 (28 มี.ค.59)
• โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (28 มี.ค.59)
• โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรใหม่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (28 มี.ค.59)
• กิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5/2559 (25 มี.ค.59)
• ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2559 (25 มี.ค.59)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (24 มี.ค.59)
• การตรวจติดตามงานการขับเคลื่อนโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอน้ำพอง (23 มี.ค.59)
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  (23 มี.ค.59)
• การตรวจติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งฯ อำเภอพระยืนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (23 มี.ค.59)
• งานนัดพบตลาดงานขอนแก่น (Khon kaen Jobs & Career Expo 2016) (22 มี.ค.59)
• โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามรถของสมาชิก อส. ในการจัดระเบียบสังคม  (22 มี.ค.59)
• นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (21 มี.ค.59)
• คณะอนุกรรมาธิการ การบริหาราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (21 มี.ค.59)
• การประชุมรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (21 มี.ค.59)
• การประชุมแผนบูรณาการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 จังหวัดขอนก่น (18 มี.ค.59)
• วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (18 มี.ค.59)
• พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้าน Primary GMP จังหวัดขอนแก่น (17 มี.ค.59)
• เปิดการประชุมสัมมนา ประชารัฐ 3,000 ล้านบาท โคเนื้ออีสานสู่ AEC (16 มี.ค.59)
• เปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (15 มี.ค.59)
• การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (15 มี.ค.59)
• โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (12 มี.ค.59)
• พิธีเปิดงานวันไตโลก ประจำปี 2559 (12 มี.ค.59)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบเงินอุดหนุนฯเกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (10 มี.ค.59)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4 /2559 (09 มี.ค.59)
• พิธีเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (08 มี.ค.59)
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (07 มี.ค.59)
• เปิดงาน ฮักแพง โฮมคน ตำบลมิตรผล ร่วมพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (05 มี.ค.59)
• การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ศักยภาพและโอกาสการทำการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) (04 มี.ค.59)
• การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมสินค้านานาชาติ (03 มี.ค.59)
• วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 (02 มี.ค.59)
• พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2558 (01 มี.ค.59)