หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การจัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2559

    
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอภิชาต ตั้งประเสริฐ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงานและวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน และผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในโอกาสที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการด้านแรงงาน นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การประกวดร้องเพลง และการประกวดส้มตำลำซิ่ง โดยมีผู้ประกอบการ ลูกจ้าง บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน ลูกจ้าง รวม 40 แห่ง กว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรรม ณ โรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2559


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน เมษายน 2559 (28 เม.ย.59)
• เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 2 เส้นทาง ระหว่างขอนแก่น - เชียงใหม่ และ ขอนแก่น - หาดใหญ่ (28 เม.ย.59)
• พิธีลงเสาเอกและบันทึกเทปรายการ “บ้านประชารัฐเมืองชุมแพ” (27 เม.ย.59)
• การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 และแถลงข่าว “ผู้ว่าพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 2  (27 เม.ย.59)
• พิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และสร้างเครือข่าย นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องกับงานประมกันสังคม ประจำปี 2559 (27 เม.ย.59)
• อธิบดีกรมพิธีการทูตร่วมหารือกับกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น (26 เม.ย.59)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบเงินอุดหนุนฯ เกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (26 เม.ย.59)
• วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 (25 เม.ย.59)
• ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ฯ และมอบนโยบาย (21 เม.ย.59)
• การประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2559 (20 เม.ย.59)
• เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยเข้าพบและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนก่น (20 เม.ย.59)
• พิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  (19 เม.ย.59)
• กิจกรรมงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (19 เม.ย.59)
• การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 (19 เม.ย.59)
• สรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (18 เม.ย.59)
• พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนก่น เนื่องในงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 (11 เม.ย.59)
• พิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 (11 เม.ย.59)
• เปิดโครงการเมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ (08 เม.ย.59)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 (08 เม.ย.59)
• การแถลงข่าว การการเตรียมความพร้อมและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (07 เม.ย.59)
• การแถลงข่าว การดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ตาม 16 ฐานความผิด (07 เม.ย.59)
• วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (07 เม.ย.59)
• งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น” ประจำปี 2559 (06 เม.ย.59)
• วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (06 เม.ย.59)
• การฝึกปฏิบัติ (Drill) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2559 (05 เม.ย.59)
• การเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2559 (05 เม.ย.59)
• พิธีเปิด การฝึกการป้องกันฯ ประจำปี 2559 อุบัติเหตุจากสารเคมี (แอมโมเนียไนเตรท) (04 เม.ย.59)
• พิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2559 (04 เม.ย.59)
• โครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดขอนแก่น (03 เม.ย.59)
• พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 (02 เม.ย.59)
• เปิดงานเทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 (01 เม.ย.59)
• การเปิดงาน เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (KAEN FILM FESTIVAL 2nd) (01 เม.ย.59)
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี 2559 (01 เม.ย.59)