หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์อาราธนาศีล นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน เสร็จแล้วประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร ถวายสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานมอบผ้าไตรแก่ผู้บรรพชาฯ ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พระเทพพุทธิบุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) กล่าสัมโมนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ-รับพร เสร็จแล้ว นำนาคทำพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดศรีจันทร์ เป็นลำดับต่อไป ซึ่งในการอุปสมบถครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นมีผู้สมัครเข้ารับการอุสมบถจำนวน 12 คน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2559


• เปิดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในชุมชนจังหวัดขอนแก่น (26 พ.ค.59)
• เปิดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดขอนแก่น (26 พ.ค.59)
• เปิดการประชุมสัมมนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2558 (26 พ.ค.59)
• การแถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับมือและรณรงค์ประชาร่วมใจใช้มาตรการ 3 เก็บ 5 ส. ป้องกัน 3 โรค (25 พ.ค.59)
• การจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 (25 พ.ค.59)
• การประชุมสัมชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2559 (24 พ.ค.59)
• โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (13 พ.ค.59)
• พิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่น (12 พ.ค.59)
• ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (11 พ.ค.59)
• เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (11 พ.ค.59)
• ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนายุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน (09 พ.ค.59)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (07 พ.ค.59)
• พิธีเปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 (05 พ.ค.59)
• พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “ฉัตรมงคล”  (05 พ.ค.59)
• การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (04 พ.ค.59)
• การจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 7/2559 (04 พ.ค.59)
• โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (03 พ.ค.59)
• โครงการพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2559 (02 พ.ค.59)