หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานฯ ด้านแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ

    
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.45 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด อบรมโครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานจัดกางานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการ การค้ามนุษย์ ในการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านไม่ให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบทั้งในประเทศและขณะทำงานในต่างประเทศ ซึ่งในการอบรมในวันนี้ เป็นกลุ่มแรงงานอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์ จำนวน 276 คน จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ และกล่าวเปิดการอบรมตามลำดับ
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2559


• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (29 มิ.ย.59)
• คณะมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (29 มิ.ย.59)
• การจัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (25 มิ.ย.59)
• การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (25 มิ.ย.59)
• พิธีเปิดงาน งานสานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ วัฒนธรรมสร้างปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชนคนอีสาน (24 มิ.ย.59)
• เปิดการอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 3 จังหวัดขอนแก่น (24 มิ.ย.59)
• พิธีเปิดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดขอนแก่น (23 มิ.ย.59)
• พิธีปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ จังหวัดขอนแก่น (23 มิ.ย.59)
• การจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10/2559 (22 มิ.ย.59)
• พิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (21 มิ.ย.59)
• โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น ประจำปี 2559 "ขยายผล หมู่บ้านตามรอยพ่อ....สานต่อ....วิถีพอเพียง" (21 มิ.ย.59)
• โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (17 มิ.ย.59)
• โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอบ้านฝาง (17 มิ.ย.59)
• เปิดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559 (16 มิ.ย.59)
• พิธีแสดงเจตจำนง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองไมตรีระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับเมืองมิซึโฮะ (16 มิ.ย.59)
• การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงาน "มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา" (14 มิ.ย.59)
• โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 มิ.ย.59)
• การสัมมนา เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย (13 มิ.ย.59)
• การแถลงข่าวการแข่งขันมวยไทย "ศึกวันทรงชัยสัญจร นครขอนแก่น - มวยไทยมหากุศล" (12 มิ.ย.59)
• เปิดอบรมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฝ่ายปกครองต่อประชาคมอาเซียนระดับจังหวัด (10 มิ.ย.59)
• พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (09 มิ.ย.59)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (09 มิ.ย.59)
• กาจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกและงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี (09 มิ.ย.59)
• โครงการอบรมสัมมนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) (07 มิ.ย.59)
• การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 (06 มิ.ย.59)
• โครงการพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2559 (06 มิ.ย.59)
• พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน พื้นที่ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ (03 มิ.ย.59)
• พิธีปล่อยขบวนรถสายตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ (02 มิ.ย.59)