หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2559

    
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2559 ก่อนเปิดการประชุม เป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับเขต ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสาวย เมืองสุข) ประจำปี 2559 จำนวน 8 หมู่บ้าน และการนำเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น ในรอบเดือนตุลาคม 2559 จากนั้นเป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 12 ราย รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 2 ท่าน ในวาระที่ 4 เป็นเรื่องพิจารณา เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายจังหวัดขอนแก่น และเรื่องกาดำเนินงานตามมาตรการของรัฐบาล ในวาระที่ 5 เป็นเรื่องเพื่อทราบสำคัญ ในเรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2560 และเรื่อง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเดือนพฤศจิกายน 2559
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ตุลาคม 2559


• การบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27 ต.ค.59)
• กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น มอบเสื้อยืดสีดำและเงินในการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (27 ต.ค.59)
• พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27 ต.ค.59)
• การจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18/2559 (26 ต.ค.59)
• การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ 2560 (25 ต.ค.59)
• ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมืองขอนแก่น (24 ต.ค.59)
• พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 (23 ต.ค.59)
• พิธีลงนามถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จสวรรคต (22 ต.ค.59)
• วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559 (21 ต.ค.59)
• พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ต.ค.59)
• พิธีมอบเงิน โครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกปีการผลิต 2559/60  (20 ต.ค.59)
• พิธีวางพวงมาลัย วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (20 ต.ค.59)
• พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ต.ค.59)
• พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ต.ค.59)
• พิธีมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ (18 ต.ค.59)
• พิธีรับมอบรถ (safety Ambulance) และรถจักรยานยนต์กู้ชีพ (Khon Kaen Motorlance) (18 ต.ค.59)
• พิธีงานประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ณ วัดพระบาทภูพานคำ (17 ต.ค.59)
• พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการแปรอักษร (17 ต.ค.59)
• พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (17 ต.ค.59)
• พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (14 ต.ค.59)
• กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ CASNIC ครั้งที่ 4 (13 ต.ค.59)
• การเปิดงาน Food and Hotelex 2016 (06 ต.ค.59)
• การเปิดงานเสวนา “โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว” (06 ต.ค.59)
• การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่และอำเภอโนนศิลา (05 ต.ค.59)
• เปิดงานแสดงสินค้า ATSME Fair @ KhonKaen 2016 (05 ต.ค.59)
• การแถลงข่าว “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู” ประจำปี 2559 (05 ต.ค.59)
• การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (04 ต.ค.59)
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงิน (04 ต.ค.59)
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2559 (03 ต.ค.59)
• นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดขอนแก่น (03 ต.ค.59)
• นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมมอบนโยบายฯ แก่ในอำเภอ (03 ต.ค.59)