หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ

    
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2559เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2559 โดยมีนายวีรชัย เพชรรัตน์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นกล่าวรายงาน เพื่อให้โอกาสผู้ต้องราชทัณฑ์ กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับอภัยโทษจำนวน 152 คน เป็นชาย 140 คน หญิง 12 คน จากนั้นประธานได้ให้โอวาทและร่วมกับแขกผู้มีเกียรติมอบใบบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ได้รับอภัยโทษต่อไป
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ธันวาคม 2559


• พิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 (29 ธ.ค.59)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 12/2559 (28 ธ.ค.59)
• เปิด โครงการกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เคียงข้างคนไทย ช่วยภัยหนาว ปี 2559 (28 ธ.ค.59)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่22/2559 (28 ธ.ค.59)
• พิธีปิด โครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น” (27 ธ.ค.59)
• โครงการขยายผลปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560 (22 ธ.ค.59)
• โครงการขยายผลปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 (19 ธ.ค.59)
• โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2560 (19 ธ.ค.59)
• การจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ ช่วย 1 คนให้หลายคนรับ” ประจำปี 2560 (18 ธ.ค.59)
• โครงการขยายผลปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง รุ่นที่ 2 (14 ธ.ค.59)
• วันที่ระลึกจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (08 ธ.ค.59)
• อัครราชทูตอเมริกาหารือข้อราชการผู้ว่าฯขอนแก่น (08 ธ.ค.59)
• จังหวัดขอนแก่นทำบุญอุทิศให้หลวงพ่อคูณ (08 ธ.ค.59)