หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดเวทีปฏิรูปประเทศไทยพร้อมปาฐกถาพิเศษ

    
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดเวทีปฏิรูปประเทศไทย เรื่อง “พัฒนาพื้นที่อย่างไรให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจอนาคตประเทศไทย 4.0” ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล และนำไปขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีคำสั่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อเร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งในระดับจังหวัด หากเราร่วมเดินหน้าล้อแผน “ไทยแลนด์ 4.0” ลงมาเป็น “จังหวัด 4.0” โดยใช้พลังประชารัฐในพื้นที่ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว จนสามารถสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับจังหวัด และเมื่อท้องถิ่นประกอบร่างกายเป็นมีพลังอันยิ่งใหญ่ ก็จะส่งผลต่อพลังไปร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย สูไทยแลนด์ 4.0 ใ นที่สุด พร้อมนี้ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางพัฒนาท้องถิ่นให้แข็งแรง เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0” โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานี อำเภอเมืองขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2560


• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม (30 ม.ค.60)
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบลด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (30 ม.ค.60)
• ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น (30 ม.ค.60)
• ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร (หญิง) รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน รุ่นที่ 1 (30 ม.ค.60)
• เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์,ออสเตรีย,ไอร์แลนด์และสวีเดนขอเข้าเยี่ยมคารวะผวจ.ขอนแก่น (30 ม.ค.60)
• การแข่งขันมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประเภท (Walk&Fun-run) (29 ม.ค.60)
• การแข่งขันมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประเภท (Half Marathon) (29 ม.ค.60)
• การแข่งขันมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประเภท (Mini Marathon) (29 ม.ค.60)
• มอบรางวัลผู้ร่วมแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 (29 ม.ค.60)
• พิธีเปิดงานตรุษจีน Tontann Chinese New Year 2017 (29 ม.ค.60)
• การแข่งขันมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประเภท (Full Marathon) (29 ม.ค.60)
• พิธีเปิดงาน Chinese New Year 2017 (28 ม.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นให้กำลังใจผู้รับลงทะเบียนขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 (28 ม.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (27 ม.ค.60)
• ประธานพิธีอายุวัฒนมงคลและมุทิตาสักการะพระธรรมวิสุทธาจารย์ 88 ปี 68 พรรษา (27 ม.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นพบปะประธานชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ (27 ม.ค.60)
• พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 (27 ม.ค.60)
• การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (26 ม.ค.60)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต (26 ม.ค.60)
• งานสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (25 ม.ค.60)
• พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดขอนแก่น หมวดอักษร ขก (25 ม.ค.60)
• ขอนแก่นซ้อมรำบวงสรวง “ชุดดอกคูณเสียงแคน” งานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น (25 ม.ค.60)
• กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น (25 ม.ค.60)
• ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25 ม.ค.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นแข่งขันบาสเกตบอลทีมอาวุโส VIP พบกับทีมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (25 ม.ค.60)
• ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาซำสูงสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (25 ม.ค.60)
• โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดทำแผนและพัฒนาองค์ความรู้ฯ ด้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 (24 ม.ค.60)
• อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24 ม.ค.60)
• ประธานรับมอบข้าวสารและสิ่งของ “งานชาวขอนแก่นรวมน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” (24 ม.ค.60)
• ผู้ว่าขอนแก่นพบปะและให้โอวาทนักเรียน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อำเภอเขาสวนกวาง (24 ม.ค.60)
• ผู้ว่าฯ พบปะและให้โอวาทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยการจังหวัดขอนแก่น (23 ม.ค.60)
• ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (23 ม.ค.60)
• พิธีนำขบวนธรรมยาตราและพิธีปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21 ม.ค.60)
• พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ม.ค.60)
• การประชุมมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)  (19 ม.ค.60)
• รองนายกรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (19 ม.ค.60)
• พิธีบำเพ็ญพระกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ม.ค.60)
• พิธี “วันยุทธหัตถึ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2560 (18 ม.ค.60)
• พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ประจำปี 2559 (17 ม.ค.60)
• การแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2559 (17 ม.ค.60)
• วันครูแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 (16 ม.ค.60)
• การจัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ " จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (14 ม.ค.60)
• เปิดศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐ ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (13 ม.ค.60)
• พิธีแถลงข่าว "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 14 (14th Khon Kaen International Marathon)" (13 ม.ค.60)
• พิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (11 ม.ค.60)
• โครงการขยายผลปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองรุ่นที่ 6 ประจำปี 2560 (11 ม.ค.60)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับลุ่มน้ำสาขา (10 ม.ค.60)
• พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่นประจำปี 2559 (07 ม.ค.60)
• การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560และพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดขอนแก่น (05 ม.ค.60)
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 317 (05 ม.ค.60)