หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

    
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำเอกชน ผู้นำองค์กรภาคประชาชน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัดร่วมพิธี และเนื่องในมหามงคลสมัย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลุ่มลึกของพระองค์ ที่ทรงดำเนินรัฐประศาสโนบายและวิเทโศบาย ผ่อนสั้นผ่อนยาว เป็นผลให้ชาติไทย คงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ พระราชกรณียกิจตลอดเวลา 27 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาของไทยทั้งสิ้น และเนื่องจากวันนี้ยังถือเป็นวันข้าราชการพลเรือนซึ่งถือเป็นวันสำคัญของข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ โดยได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2559 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2560


• ประธานพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2559 (30 มี.ค.60)
• พิธีเปิดโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (29 มี.ค.60)
• ประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (29 มี.ค.60)
• เทศกาลถนนดอกคูน ชมรำดอกคูน วงแคน จากหมอแคน เมืองขอนแก่น (29 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานสหกรณ์โคนมขอนแก่น (29 มี.ค.60)
• กิจกรรมเรา “รักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น (29 มี.ค.60)
• ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัญจรด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตส่วนภูมิภาค 2558  (28 มี.ค.60)
• ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจับคู่เจรจาธุรกิจโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 (27 มี.ค.60)
• ขอนแก่นเชิญชวน “ใส่เสื้อไดโน่ เล่นน้ำสงกรานต์ ปี 2560” (27 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงานประเพณีตรุษไทย ประจำปี 2560 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (27 มี.ค.60)
• ประธานเปิดงาน “วันต้อหินโลก ประจำปี 2560” (25 มี.ค.60)
• ประธานการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 5 เทศบาล จังหวัดขอนแก่น (24 มี.ค.60)
• ประธานการมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทของผู้ประสบภัย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง (24 มี.ค.60)
• เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เข้าพบผู้ว่าฯ ขอนแก่น (24 มี.ค.60)
• ประธานเปิดงาน Amari Baby&Kids Fair จังหวัดขอนแก่น (24 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ เทศน์สรุปมหาชาติ และเทศน์ถวายความอาลัยพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24 มี.ค.60)
• เปิดการประชุมสัมมนาทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น (23 มี.ค.60)
• พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้เครื่องหมายไดโน่ “DINO” (23 มี.ค.60)
• ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สารกัลยะ) (23 มี.ค.60)
• กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าพบหารือข้อราชการ (23 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น (23 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 (รถยนต์มือสอง) (20 มี.ค.60)
• พิธียกเสาเอกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) (20 มี.ค.60)
• “วันท้องถิ่นไทย” ปี 2560 จังหวัดขอนแก่น (18 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (18 มี.ค.60)
• เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางดอนเมือง - ขอนแก่น (17 มี.ค.60)
• พิธีเปิดงานนัดพบตลาดแรงงานขอนแก่น (17 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำชีตอนบน (ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวลำภู) ครั้งที่ 1/2560 (17 มี.ค.60)
• ประธานเปิดงานประจำปี ของเดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 (16 มี.ค.60)
• ขอนแก่นออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลแคนคำ อำเภอมัญจาคีรี (16 มี.ค.60)
• ประธานพิธีฌาปนกิจนักเรียน โรงเรียนบ้านพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง (15 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดวันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น (14 มี.ค.60)
• ประธานประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 (14 มี.ค.60)
• ประธานงาน “วันประดู่รวมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี (14 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมแข่งขันฯ คู่พิเศษ (13 มี.ค.60)
• ประธานพิธีฌาปนกิจ คุณครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง (13 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล (13 มี.ค.60)
• ประธานมอบโล่เกียรติคุณ และรับโล่เกียรติคุณ “วันนักข่าว” ประจำปี 2560 (12 มี.ค.60)
• ประธานทำบุญเนื่องในวันปัณรสีดิถี พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) (11 มี.ค.60)
• การแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ ทีม VIP KHONKAEN FC & ทีม SINGHA ALL STAR (11 มี.ค.60)
• ประธานสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตโรงเรียน พังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง (10 มี.ค.60)
• ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พิธีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (10 มี.ค.60)
• ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) (10 มี.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกัลยาณวัตร (10 มี.ค.60)
• ประธานเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2560 (09 มี.ค.60)
• พิธีเปิดสำนักงานใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์จัดการธนบัตรขอนแก่น (09 มี.ค.60)
• พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผ๔้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (09 มี.ค.60)
• ร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ครบรอบ 29 ปี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (08 มี.ค.60)
• ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น (08 มี.ค.60)
• ประธานการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 และปาฐกถาเรื่อง “ผู้บังคับบัญชา : ผู้นำการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ” (08 มี.ค.60)
• ประธานเปิดการ รับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (07 มี.ค.60)
• ทำบุญตักบาตรงานบุญมหาชาติ จังหวัดขอนแก่น (07 มี.ค.60)
• ทำบุญตักบาตรงานบุญมหาชาติ จังหวัดขอนแก่น (06 มี.ค.60)
• ประธานการประชุมเขยแพร่โครงการขยายผล การจัดการขยะต้นทางสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 (06 มี.ค.60)
• เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทยขอเข้าเยี่ยมคารวะผวจ.ขอนแก่น (06 มี.ค.60)
• รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน (05 มี.ค.60)
• งาน “วันนักข่าว” ประจำปี 2560 (05 มี.ค.60)
• เปิดงานนิทรรศการศิลปะ “9 ตามพ่อ สานต่อ ก่องานศิลป์” (04 มี.ค.60)
• พิธีรวมพลังและสวนสนามสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) ประจำปี 2560 (04 มี.ค.60)
• สถานพิธีเปิดงานไหมแห่งสยาม By DINO ขอนแก่น “ จังหวัดขอนแก่น แหล่งผ้าไหมที่ดีที่สุดในโลก” (02 มี.ค.60)
• ประธานพิธีวันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (k-tech) (01 มี.ค.60)
• ประธานประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความรองดอง จังหวัดขอนแก่น (01 มี.ค.60)