หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดมหกรรม “เปิดแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอซำสูง”

    
วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 20.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดมหกรรม “เปิดแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอซำสูง” พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอำเภอซำสูง ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอซำสูง ได้กำหนดจัดงานมหกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีประจำปี และส่งเสริมภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และสนับสนุนสินค้า OTOP ซึ่งเป็นของดีที่มีในอำเภอและมีชื่อเสียงอยู่แล้ว ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น อันจะเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอำเภอซำสูงภายใต้แนวคิด “อำเภอเกษตรพัฒนา” และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอซำสูง
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2560


• ประธานพิธีปล่อยตัวการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (29 เม.ย.60)
• ประธานพิธีสถาปนาสมาคมแต้จิ๋ว ครบรอบปีที่ 4  (29 เม.ย.60)
• ประธานพิธีมอบรางวัลประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (29 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดงาน SUMMER ON THE MOVE (28 เม.ย.60)
• ประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ....ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” (28 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (28 เม.ย.60)
• ต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 12  (27 เม.ย.60)
• งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2560 (27 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุนของขอนแก่นสู่ AEC (27 เม.ย.60)
• ประธานงานแถลงข่าว และกล่าววิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลที่มีภาวะออทิซึม (26 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดการสัมมนาขกเครื่องกระบวนทัศน์อุตสาหกรรมร้านอาหาร ด้วยโมเดล Matrix 4.0 (26 เม.ย.60)
• กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (26 เม.ย.60)
• ประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ และมอบรางวัลชมเชยการประกวดโครงการนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2559 (25 เม.ย.60)
• ประธานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2560  (25 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดการสัมมนาภาคีเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ (21 เม.ย.60)
• พิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานฯ และพิธีประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต” (21 เม.ย.60)
• ประธานการแถลงข่าวโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าการลงทุนขอนแก่น สู่ AEC (21 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิด “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น ประจำปี 2560”  (18 เม.ย.60)
• ประธานพิธีถวายน้ำหลวงสรงศพพระครูสิริปริยัติยากร อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น  (18 เม.ย.60)
• ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดขอนแก่น (18 เม.ย.60)
• ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันสุดท้าย) (17 เม.ย.60)
• พิธีเปิดกิจกรรมเคลื่อนมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอนที่ 1 “คลื่นมนุษย์สุดรางคู่” (15 เม.ย.60)
• ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (15 เม.ย.60)
• ประธานทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ ปี 2560 (13 เม.ย.60)
• ประธานพิธีบวงสรวงและสรงน้ำองค์พระธาตุขามแก่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 (13 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลน้ำพอง ประจำปี 2560 (13 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดงานถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น (13 เม.ย.60)
• ประธานพิธีสรงน้ำพระและการรดน้ำขอพร  (12 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เกาะวิถีอีสาน ลานัก ลานแพง” (12 เม.ย.60)
• ขบวนแห่งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560 (12 เม.ย.60)
• พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานฯ (12 เม.ย.60)
• ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย (12 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิด “ศูนย์บูรณาการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดขอนแก่น” (11 เม.ย.60)
• ประธานพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น (11 เม.ย.60)
• ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 (11 เม.ย.60)
• มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่วนแยก และเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ  (11 เม.ย.60)
• พิธีเปิดงานพิธีสรงน้ำเจดีย์พระธาตุนครเดิม และสรงน้ำพระธาตุพระลับ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (11 เม.ย.60)
• ประธานพิธีบรรพชาอุปสมบททำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (10 เม.ย.60)
• ประธานประชุมติดตามการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 (10 เม.ย.60)
• ประธานประชุมการจัดงานหมอลำคาร์นิวัล ปี 2560 (10 เม.ย.60)
• ประธานงานแถลงข่าว และพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 (10 เม.ย.60)
• ประธานวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (09 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟไดโน่ขอนแก่น ปี 2560 (08 เม.ย.60)
• ประธานพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองมัญจาคีรีครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 (08 เม.ย.60)
• ขอนแก่นออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลโนนค่อม อำเภอภูผาม่าน (07 เม.ย.60)
• ประธานประชุมสรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อความสามัคคีปรองดองระดับจังหวัด (07 เม.ย.60)
• หอการค้าจังหวัดขอนแก่นมอบน้ำดื่ม DINO ให้จุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (07 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น (07 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น” (06 เม.ย.60)
• “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (06 เม.ย.60)
• ทำบุญตักบาตรสามเณรตามโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (06 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” (04 เม.ย.60)
• ประธานพิธีเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัย ประจำชุม/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560 (04 เม.ย.60)
• แถลงข่าวการจัดงาน “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น” ประจำปี 2560 (04 เม.ย.60)
• งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (04 เม.ย.60)
• งาน “ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น (03 เม.ย.60)
• ประธานพิธีแถลงข่าวสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวฯ และการประกวดวงดนตรีเยาวชน (03 เม.ย.60)
• ประธานกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี และมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2560 (02 เม.ย.60)
• ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสมโภชเจดีย์ “พระพุทธนิรมิต” (02 เม.ย.60)
• งาน “เทศกาลดอกคูนเสียงแคน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560” (01 เม.ย.60)
• ประธานเปิดงานฉลององค์ปฐมไชยราชา (01 เม.ย.60)