หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นพบปะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

    
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบปะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นย้ำวาระจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 1. การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีหลักธรรมาภิบาล 2. มีการจัดระบบการบริหารราชการ 3. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย 5. การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริงๆ ให้เป็น “ขอนแก่นมหานคร” ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น จากทั้ง 4 สายชั้นการศึกษา จำนวนประมาณ 400 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2560


• ประธานพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุขามแก่น เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 (10 พ.ค.60)
• ประธานพิธีมอบรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม “งานโครงการเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ลด ละ อบายมุข” เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560 (10 พ.ค.60)
• กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2560 (10 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 (09 พ.ค.60)
• ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 (09 พ.ค.60)
• พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 (09 พ.ค.60)
• กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ “การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษตริย์” (08 พ.ค.60)
• ประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 พ.ค.60)
• ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในภูมิภาค ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (08 พ.ค.60)
• ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (08 พ.ค.60)
• ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งานหมอลำคาร์นิวัล 2560 (07 พ.ค.60)
• ประธานวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์เกตุแก้วฟ้าจุฬามณี และเททองหล่อท่านปู่ท่านย่า (07 พ.ค.60)
• การแข่งขันบาสเกตบอล คู่ วีไอพีไดโน่ “อบจ.ขอนแก่นคัพ” (05 พ.ค.60)
• ประธานประชุมโครงการพัฒนา และบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บทางถนนจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 (05 พ.ค.60)
• ประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองงานหมอลำคาร์นิวัล 2560 (05 พ.ค.60)
• ขอนแก่นออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (04 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ (04 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” (03 พ.ค.60)
• ประธานพิธีเปิดตลาดท่าพระ 100 ปี (03 พ.ค.60)
• ประธานการแถลงข่าวงานหมอลำคาร์นิวัล (MOR LAM CANIVA 2017) (02 พ.ค.60)
• ประธานประชุมพัฒนาศักยภาพชมรมในการเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE (02 พ.ค.60)
• ประธานเปิดสัมมนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Network) และการอบรมหลักสูตรตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (02 พ.ค.60)
• ประชุมกลุ่มย่อยการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (01 พ.ค.60)
• การแถลงข่าวไดโนเสาร์ออนทัวร์@สวนสัตว์ขอนแก่น “ผจญภัยในโลกแห่งไดโนเสาร์” (01 พ.ค.60)