หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผูว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับรางวัล "ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง"

    
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล "ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง" ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ภายใต้แนวคิด "Connect the Dots : Design the Future" รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต โดยมีนายสมศักดิ์ จังตะกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับรางวัล พร้อมด้วยประธานและเลขานุการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมพิธี
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤศจิกายน 2564