หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

    
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานื พร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่สัญจรเดินทางเข้าพื้นที่ ซึ่งอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในจุดเชื่อมต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และอุดรธานี
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ธันวาคม 2564


• จังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) (24 ธ.ค.64)
• จังหวัดขอนแก่นรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) (2/ ก.พ.64)