หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 แคนแก่นคูนเกมส์

    
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล นักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น สนามฟุตบอลอำเภอพระยืน และสนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2565


• งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565  (26 ก.พ.65)
• พิธีมอบรางวัลการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติอาร์คคัพ 2021 (2021 Arc Cup International Welding Competition) (25 ก.พ.65)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เตรียมความพร้อมของเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (24 ก.พ.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในแหล่งท่องเที่ยว ครั้งที่ 1  (22 ก.พ.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั่งที่ 21/2565 (22 ก.พ.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน (21 ก.พ.65)
• รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินสายพบเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ภาคอีสานตอนบน ติดตามการรับมือกับสถานการณ์โควิด เศรษฐกิจ ปากท้องในชุมชน  (21 ก.พ.65)
• งาน Thailand Frienly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อทั้งมวล ครั้งที่ 5 (11 ก.พ.65)
• องค์กรภาคเอกชน มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น  (11 ก.พ.65)
• พิธีมอบเข็มพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุข (10 ก.พ.65)
• วันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 68  (10 ก.พ.65)
• โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น แสดงผลงานการให้บริการกายอุปกรณ์และมือเทียม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังค (09 ก.พ.65)
• การออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2564 (09 ก.พ.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 20/2565 (08 ก.พ.65)
• พิธีเปิดโครงการสัมมนาอนาคตเศรษฐกิจและ ความท้าทายใหม่ในปี 2022 (08 ก.พ.65)
• พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ (07 ก.พ.65)
• คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินอันเกิดจากการกัดเซาะเพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไข (05 ก.พ.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 19/2565  (03 ก.พ.65)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการฉีดวัคซีน covid-19 เด็กอายุ 5 - 11 ปี พร้อมกันทั้งจังหวัด  (02 ก.พ.65)