หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

    
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ป่าสงวนแห่งชาติบ้านโนนสว่าง ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น นางสาว ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 โดยมี จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า โดยจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดเป้าหมายการปลูกป่า จำนวน 20,000ไร่ ปัจจุบันสามารถปลูกป่าไปแล้ว 13,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ มีการบุกรุกและทางราชการได้ยึดคืนพื้นที่ และปลูกตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2565


• องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (23 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน "กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ"  (21 พ.ค.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 31/2565 (20 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันข้าวและชาวนา ประจำปี พ.ศ.2565 (19 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (17 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่นบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชินี (17 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา (16 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอแวงใหญ่ (12 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (11 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 (09 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน (09 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" (09 พ.ค.65)
• ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (08 พ.ค.65)
• ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  (08 พ.ค.65)
• รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจป่าชุมชนต้นแบบของจังหวัดขอนแก่น (07 พ.ค.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 30/2565  (06 พ.ค.65)
• องคมนตรี อัญเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (05 พ.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล (04 พ.ค.65)