หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

    
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔ โดยภายในงานมีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า/ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว/ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพสัตว์ โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานให้บริการผ่าตัด ทำหมัน สุนัข แมว ทั้งสิ้น รวม ๖๘ ตัว ได้แก่ แมว ๑๒ ตัว (เมีย ๙ ตัว,ผู้ ๓ ตัว) และ สุนัข ๕๖ ตัว (เมีย ๔๒ ตัว,ผู้ ๑๔ ตัว) และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รอบเก็บตก) ในสุนัข ๒๓ ตัว กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยสนับสนุนความรู้และชุดยาสามัญประจำบ้าน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2565


• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (28 มิ.ย.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 34/2565  (28 มิ.ย.65)
• คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่เข้าประกวดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข"  (23 มิ.ย.65)
• การประชุม APEC SFOM ด้านการคลังเอเปค ณ จังหวัดขอนแก่น (22 มิ.ย.65)
• นิทรรศการ APEC 2022 ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (22 มิ.ย.65)
• งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค 2022 ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM)  (22 มิ.ย.65)
• พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการอุทยานธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีโลก (21 มิ.ย.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 33/2565 (20 มิ.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 มิ.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่นเตรียมของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) (20 มิ.ย.65)
• การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม "ปั่นขอนแก่นเสียงแคนดอกคูณพิชิต Unseen หินช้างสี" (20 มิ.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่น ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอบ้านไผ่ (16 มิ.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 1 (15 มิ.ย.65)
• ขอนแก่นจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตวันรับบริจาคโลหิตโลก (14 มิ.ย.65)
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยะฐานะการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น รุ่นที่ 31 (10 มิ.ย.65)
• การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เอเปค 2022 (10 มิ.ย.65)
• กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานพยาบาล (09 มิ.ย.65)
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565  (03 มิ.ย.65)
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  (03 มิ.ย.65)
• พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  (03 มิ.ย.65)
• พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) งาน "OTOP Mobile @ PTT Station"  (01 มิ.ย.65)
• อ.ส.ค.และสวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก World Milk Day (01 มิ.ย.65)