หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 20 ปี TO BE NUMBER ONE

    
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารระดับจังหวัดระดับอำเภอ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 20 ปี TO BE NUMBER ONE โดยจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งชมรมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดจำนวน 15 ชมรม กลุ่มต้นแบบจำนวน 11 ชมรม กลุ่มดีเด่นจำนวน 4 ชมรม ผลการประกวดระดับประเทศจังหวัดขอนแก่นผ่านระดับประเทศจำนวน 11 ชมรม
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2565


• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (28 ก.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 (28 ก.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (27 ก.ค.65)
• งานแถลงข่าวเตรียมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022  (27 ก.ค.65)
• พิธีเปิดงานมหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esan Fabric Expo 2022  (27 ก.ค.65)
•  จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (25 ก.ค.65)
• พิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (25 ก.ค.65)
• รมช.เกษตรฯ มอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น พร้อมเดินหน้า “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ” มุ่งสร้างรายได้ครัวเรือนเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล (24 ก.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น เชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2565 นำไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง (14 ก.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เมืองขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ประจำปี 2565 (13 ก.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น เชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน และพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เมืองขามแก่น เสียงแคน ดอกคูน ประจำปี 2565  (13 ก.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมลงแขกดำนา (12 ก.ค.65)
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดเทศบาลมัญจาคีรี เนื่องในวันพระนารายณ์ มหาราช (11 ก.ค.65)
• การนำเสนอผลการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดขอนแก่นต่อคณะอนุกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ (06 ก.ค.65)
• กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (04 ก.ค.65)
• กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 (04 ก.ค.65)
• พิธีเปิดกิจกรรม " ปั่นขอนแก่นเสียงแคนดอกคูณพิชิต Unseen หินช้างสี  (03 ก.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  (01 ก.ค.65)