หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

    
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี และกิจกรรม เสวนา กินปลาสุกถูกสุขอนามัย ลด ความเสี่ยงภัยด้วยประกันภัย
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  สิงหาคม 2565


• จังหวัดขอนแก่น จัดงาน130 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน (15 ส.ค.65)
• พิธีทอดผ้าป่ากองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น และพิธีลงนาม MOU การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพการบริบาล (13 ส.ค.65)
• พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค.65)
• จิตอาสาขอนแก่น ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค.65)
• พิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (12 ส.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (11 ส.ค.65)
• กาชาดขอนแก่น มอบบ้านแด่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  (11 ส.ค.65)
• การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้ลูกจ้างงานก่อสร้าง (10 ส.ค.65)
• ขอนแก่นจัดประกวดผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์อุทยานขอนแก่นKhon Kaen Mudmee Silk Contest (10 ส.ค.65)
• ขอนแก่น เร่งเปิดทางน้ำ และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เสริมประสิทธิภาพการระบายลดผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก (10 ส.ค.65)
• กิจกรรม Big cleaning Day โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (10 ส.ค.65)
• โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (09 ส.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (09 ส.ค.65)
• งานสานสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น (07 ส.ค.65)
• ปปท.ขอนแก่น จัดโครงการค่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต (06 ส.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดงาน Food and Agro tech 2022 (05 ส.ค.65)
• งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 66 จังหวัดขอนแก่น  (05 ส.ค.65)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมภาคีขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (05 ส.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำหลากจากพื้นที่ใกล้เคียง ตามแผนการบริหารจัดการน้ำ  (02 ส.ค.65)
• พิธีเปิดงาน OTOP CITY IN KHONKAEN เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP  (02 ส.ค.65)
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมกิจกรรมความสุขสร้างได้ด้วยใจอาสา วัด ประชา รัฐ จังหวัดขอนแก่น (01 ส.ค.65)