หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมกรมการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

    
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรสังกัดกรมการปกครองของจังหวัดขอนแก่นที่เกษียนอายุราชการในปีนี้ด้วย
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2565


• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 4/2565 (28 ก.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (28 ก.ย.65)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมตัวเมืองขอนแก่น พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วน  (26 ก.ย.65)
• พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตจรกถา” (25 ก.ย.65)
• พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 (24 ก.ย.65)
• รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปรับฟังปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโรงพยาบาลขอนแก่น 2 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (23 ก.ย.65)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามโครงการพัฒนาขอนแก่น (23 ก.ย.65)
• คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา พบปะสื่อมวลชนและการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย (22 ก.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าสายปลอดภัย วินัยดี เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถ (21 ก.ย.65)
• โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและติดตามประเด็นปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น (21 ก.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิสาหกิจไทยประจำปี 2565 (20 ก.ย.65)
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม (20 ก.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของผู้บังคับบัญชาในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น (19 ก.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565  (19 ก.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่น ออกให้บริหารหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (15 ก.ย.65)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น (14 ก.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่มีผลงานนวัตกรรมความโดดเด่นและมอบรางวัลหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านประเมินความโปร่งใสภาครัฐ (13 ก.ย.65)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน (12 ก.ย.65)
• จังหวัดขอนแก่น รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565  (12 ก.ย.65)
• การติดตามการสถานการณ์น้ำเพื่อเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (11 ก.ย.65)
• สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (10 ก.ย.65)
• พิธีมอบโคให้กับเกษตรกร ตามโครงการ ธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  (10 ก.ย.65)
• การจัดนิทรรศการผ้าไหมมัดหมี่ที่ได้รับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นผลิตภัณฑ์แรกของจังหวัดขอนแก่น  (10 ก.ย.65)
• การลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างมาตรการองค์กรต้นแบบ (ภาคเอกชน) (09 ก.ย.65)