หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รอบที่ 1

    
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยจังหวัดขอนแก่นจะได้รับเงินรอบแรก 14 อำเภอ 4,428 ครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 27,650,000 บาท ซึ่งธนาคารออมสินจะโอนเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มกราคม 2566


• พิธีเปิดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ” หรือ “Khon Kaen International Marathon 2023 (KKIM2023)” (29 ม.ค.66)
• กงสุลใหญ่ฯเวียดนามจัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน 2023 ณ จังหวัดขอนแก่น (29 ม.ค.66)
• เพลิงไหม้บ่อขยะบ้านคำบอน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น (29 ม.ค.66)
• พิธีเปิดกิจกรรม FUNRUN เดินวิ่งขอนแก่นมาราธอน ภายใต้การแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ” หรือ “Khon Kaen International Marathon 2023 (KKIM2023)” (28 ม.ค.66)
• เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น (27 ม.ค.66)
• พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 (27 ม.ค.66)
• พิธีปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้า ภายใต้ระบบโลจิสติกให้บริการขนส่งสินค้าทางรางแบบครบวงจร (27 ม.ค.66)
• การประชุมเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ท้องถิ่นท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2566  (26 ม.ค.66)
• พิธีตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  (25 ม.ค.66)
• การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น  (25 ม.ค.66)
• กอ.รมน.จ.ขอนแก่น จัดอบรมการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ  (25 ม.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่นร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป (25 ม.ค.66)
• คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (25 ม.ค.66)
• พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราราชธิดา (23 ม.ค.66)
• พิธีเปิดงานฮีตฮอยอิสาน งานของดีอำเภอหนองเรือ ประจำปี 2566 อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น (23 ม.ค.66)
• พิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 (22 ม.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น เปิดตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ  (20 ม.ค.66)
• การศึกษาดูงานโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (20 ม.ค.66)
• การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 (20 ม.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (19 ม.ค.66)
• พิธีเปิดงาน Skill Expo สุดยิ่งใหญ่ที่ขอนแก่น โชว์ทักษะและนวัตกรรมแห่งอนาคต (19 ม.ค.66)
• การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นให้คำปรึกษาทุกด้าน (19 ม.ค.66)
• พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราราชธิดา (19 ม.ค.66)
• พิธีสวนสนาม กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล วันกองทัพไทย (18 ม.ค.66)
• พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราราชธิดา (18 ม.ค.66)
• พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 (18 ม.ค.66)
• พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (18 ม.ค.66)
• พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค.66)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น  (17 ม.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา (16 ม.ค.66)
• พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชานสิ่งของให้จิตอาสาที่ได้รับบาดเจ็บจากการช่วยดับเพลิง (15 ม.ค.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 (14 ม.ค.66)
• พิธีเปิดเปิดกิจกรรมพลเมืองเคลื่อนรัฐ  (12 ม.ค.66)
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  (12 ม.ค.66)
• การติดตามสถานการณ์และให้แนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (11 ม.ค.66)
• พิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566  (11 ม.ค.66)
• พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน (10 ม.ค.66)
• พิธีปลงผมนาค 99 นาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (09 ม.ค.66)
• การประชุมเตรียมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (04 ม.ค.66)
• การจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" (03 ม.ค.66)
• การประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดขอนแก่น  (02 ม.ค.66)
• พิธีทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2566 และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน (01 ม.ค.66)