หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย หารือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดขอนแก่นและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

    
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายฟาน จี้ ทัญ (Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายชู ดิ๊ก หยุง (Mr. Chu Duc Dung) กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ เข้าพบ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดขอนแก่นและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2566


• จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (23 ก.พ.66)
• รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมเยือนเฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น (23 ก.พ.66)
• รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการศึกษาวิจัยออกแบบและสร้างรถไฟฟ้ารางเบา“แทรมน้อย” (23 ก.พ.66)
• รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการบ้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) (23 ก.พ.66)
• พิธีเปิดจ่ายระบบไฟฟ้า โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ล ใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”  (22 ก.พ.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566  (21 ก.พ.66)
• ผู้ว่าฯขอนแก่น เปิดปฏิบัติการ ชะล้างสิ่งสกปรกช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 (16 ก.พ.66)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2566 (15 ก.พ.66)
• สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดสัมมนา เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ แก่ผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉยงเหนือที่ขอนแก่น (14 ก.พ.66)
• พิธีจดทะเบียนสมรสเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก ประจำปี 2566 (14 ก.พ.66)
• เปิดปฏิบัติการ ตรวจ ล้าง จับ คุม ลด แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (14 ก.พ.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขขอนแก่นมอบบ้านใหม่เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้ผู้ป่วยติดเตียง (14 ก.พ.66)
• งานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ " อสม.จังหวัดขอนแก่นรวมพลังต้านภัยยาเสพติด" (11 ก.พ.66)
• พิธีเปิดงานตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน (10 ก.พ.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 69  (10 ก.พ.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 69  (10 ก.พ.66)
• สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการในพื้นที่ "SME ปัง...ตังได้คืน" (09 ก.พ.66)
• การประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 (08 ก.พ.66)
• พิธีเปิดงาน "เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี (08 ก.พ.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรม Kick Off ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ (08 ก.พ.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ เพื่อเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ปี 2566 (07 ก.พ.66)
• การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาและการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ (07 ก.พ.66)
• พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เร่งแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำเมืองขอนแก่น ย้ำทุกพื้นที่ต้องไม่ปัญหาภัยแล้ง (06 ก.พ.66)
• ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น จัดงานเทศกาลง่วนเซียว ปี 2566 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับการจัดงานให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ (05 ก.พ.66)
• พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ (03 ก.พ.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ (02 ก.พ.66)