หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

สำนังานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมขี้แจงเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566

    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง และนายทะเบียนอำเภอหรือผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง และวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยใช้ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งและนายทะเบียนอำเภอหรือผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนที่กฎหมายและระเบียบกำหนด โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง นายทะเบียนอำเภอหรือผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2566


• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 (30 มี.ค.66)
• การแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด วิถีไทบ้านขอนแก่น ร่วมสานใจสู่สากล (30 มี.ค.66)
• พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” (29 มี.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น มอบรถวีลแชร์ (Wheel chair) ตามโครงการรถกาชาดเอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2566 (29 มี.ค.66)
• งานแสดงสินค้าผ้าทอที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esan Fabric Expo 2023  (29 มี.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (28 มี.ค.66)
• การจัดงานคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจ 4 ภาค (28 มี.ค.66)
• การแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าผ้าทอ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มหกรรมผ้าทอสานสู่สากล : THAILAND ESAN FABRIC EXPO 2023 (27 มี.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น นำศิลปวัฒนธรรมอีสานและอาหารไทยภาคอีสานนำเสนอคณะมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน สานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ของดีอีสานสู่สากล (24 มี.ค.66)
• การบันทึกความตกลงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดขอนแก่น และมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (24 มี.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 2 ภายใต้แนวคิด ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง (24 มี.ค.66)
• พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสลานนท์ ประจำปี 2566 (23 มี.ค.66)
• การแถลงข่าวงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566  (22 มี.ค.66)
• พิธีเปิดงานมหกรรมยานยนต์ “E-SAN NORTHERN INTERNATIONAL AUTO EXPO  (22 มี.ค.66)
• การประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการ ร้านเกม อินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันปัญหาแหล่งมั่วสุมและยาเสพติด (21 มี.ค.66)
• กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  (20 มี.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น ส่งตัวนักกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (20 มี.ค.66)
• ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ จังหวัดขอนแก่น (17 มี.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 (17 มี.ค.66)
• นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Social w (16 มี.ค.66)
• เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเชีย ประจำประเทศไทย หารือข้อราชการและส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น (16 มี.ค.66)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น (15 มี.ค.66)
• คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ตรวจติดตามการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น (15 มี.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น ประชุมจิตอาสา 904 ในพื้นที่ เพื่อชี้แจงและเน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติ  (14 มี.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม วันดินโลก World Soil Day เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Change for Good  (14 มี.ค.66)
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะตรวจสอบเหตุดินสไลน์ที่ตำบลหนองตูมริมฝั่งน้ำชี เมืองขอนแก่น (13 มี.ค.66)
• ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติด อาวุธปืน และหมายจับค้างเก่า (13 มี.ค.66)
• การประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ (Mice City) (13 มี.ค.66)
• พิธิเปิดงานพาณิชย์...ลดราคาออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 (10 มี.ค.66)
• พิธีเปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกอุทยานธรณีเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 10 จังหวัดขอนแก่น”ตอน “Dinosaur in Love at Khon Kaen Geopark 2023” (10 มี.ค.66)
• พิธีเปิดงานประเพณีบุญผะเหวดและเทศกาลแห่หุ่นเชียงยืน (04 มี.ค.66)
• วันนักข่าว และพิธีเปิดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น (03 มี.ค.66)
• แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเปิดโลกอุทยานธรณีเพื่อการท่องเที่ยวครั้งที่ 10 จังหวัดขอนแก่น “Dinosaur in Love at Khon Kaen Geopark 2023”  (03 มี.ค.66)
• พิธีวัน “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” (02 มี.ค.66)
• การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (01 มี.ค.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยด้านระบบราง ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  (01 มี.ค.66)