หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น โดยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นสมาชิกกลุ่มสมัชชาคนจน จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีข้อพิพาท ไม่ยินยอมเช่าพื้นที่และมีข้อเรียกร้องขอซื้อคืนที่พัสดุคืนจากกรมธนา-รักษ์ในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายกรมชลประทาน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  เมษายน 2566


• พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 (25 เม.ย.66)
• จังหวัดขอนแก่น เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (24 เม.ย.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน (24 เม.ย.66)
• จังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย (20 เม.ย.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมส่งเสริมพัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการในพื้นที่ (19 เม.ย.66)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น  (19 เม.ย.66)
• การประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 (18 เม.ย.66)
• พิธีเปิดกิจกรรมถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น (13 เม.ย.66)
• พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย (13 เม.ย.66)
• รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ จ.ขอนแก่น (13 เม.ย.66)
• พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 (13 เม.ย.66)
• พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด วิถีไทบ้านขอนแก่น ร่วมสานใจสู่สากล (12 เม.ย.66)
• องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  (12 เม.ย.66)
• พิธีเปิดโครงการจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี 2566 (11 เม.ย.66)
• เยี่ยมจุดตรวจอุบัติเหตุสงกรานต์ (11 เม.ย.66)
• พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ พระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ให้ประชาชนสรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์  (10 เม.ย.66)
• การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (10 เม.ย.66)
• พิธีเปิดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนสงกรานต์เทศกาลดอกคูนเสียง และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566  (08 เม.ย.66)
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 (07 เม.ย.66)
• กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 (06 เม.ย.66)
• โครงการส่งเสริมตลาดข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน (05 เม.ย.66)
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 (05 เม.ย.66)
• จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ  (04 เม.ย.66)
• พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน ปี 2566 การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  (03 เม.ย.66)
• การประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย (03 เม.ย.66)
• พิธีเปิดงาน “เสน่ห์วิถี ของดี 4 ภาค@ขอนแก่น”  (01 เม.ย.66)