หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

    
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กอง ฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และชาวพุทธมามกะร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม และเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2566


• พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และมุทิตาสักการะ พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (30 ก.ค.66)
• กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (28 ก.ค.66)
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 (28 ก.ค.66)
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (27 ก.ค.66)
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (27 ก.ค.66)
• กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (27 ก.ค.66)
• การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ขับเคลื่อนวาระ "จังหวัดขับขี่ปลอดภัย 365 วัน" ในสถานศึกษา ก่อนจับจริงทั้งจังหวัดเพื่อเชฟชีวิตคนขอนแก่น (21 ก.ค.66)
• พิธีมอบบ้านต้นแบบช่วยผู้ยากไร้ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (18 ก.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนและหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่ (18 ก.ค.66)
• การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ธ.จ.ขอนแก่น )ครั้งที่ 2/2566 (18 ก.ค.66)
• โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (17 ก.ค.66)
• พิธีมอบต้นคูนและล่อยขบวนรถนำต้นคูนเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น “ปลูกต้นคูน อัตลักษณ์เมืองขอนแก่น” (17 ก.ค.66)
• การจัดรายการพิเศษเนื่องในวันศรีนครินทร์ ..ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ (15 ก.ค.66)
• โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ รักษาวินัยการเงิน การคลังของรัฐ  (13 ก.ค.66)
• การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ระดับดีเด่น และ PMQA 4.0)  (12 ก.ค.66)
• การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน เน้นสวมหมวกกันน็อค 100 % ป้องกันและลดอุบัติทางถนน (12 ก.ค.66)
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลโนนท่อนเมืองขอนแก่น เนื่องในวันพระนารายณ์ มหาราช (11 ก.ค.66)
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือยยากจนในเขต อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (04 ก.ค.66)
• โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (04 ก.ค.66)
• โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการกิจกรรมสะสมแคลอรี่ ผ่านพลิเคชั่น CCC  (01 ก.ค.66)