หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดประชุมใหญ่สมาคมชาวไร่อ้อย จ.ขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จ.ขอนแก่น นายชาดา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2566 ซึ่งสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพองได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นโดยมีสมาชิกเกษตรกร ในหลายจังหวัดภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น ,น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น,นายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคมชาวไร่อ้อยภาคอีสานตอนบน ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2566


• เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าพบและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (28 ก.ย.66)
• พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  (28 ก.ย.66)
• การประชุมเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการขอนแก่น เวียดนาม (26 ก.ย.66)
• มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดขอนแก่น (25 ก.ย.66)
• พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 (24 ก.ย.66)
• พิธีเปิดศูนย์แก่นรักษ์ซึ่งเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว "มินิธัญญารักษ์" จ.ขอนแก่น (23 ก.ย.66)
• พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (23 ก.ย.66)
• การจัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 74 ปี” ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดขอนแก่นครบรอบ 11 ปี” (22 ก.ย.66)
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 (21 ก.ย.66)
• พิธีเปิดงานมหกรมอาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย วิถีไทขอนแก่น (21 ก.ย.66)
• หน่วยบริการประชาชนตามโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน (21 ก.ย.66)
• พิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (15 ก.ย.66)
• พิธีเปิดงาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2023 งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติ (14 ก.ย.66)
• การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2566 (14 ก.ย.66)
• เอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยจัดเลี้ยงรับรองผู้มาร่วมงาน The Colours Of Africa 2023  (13 ก.ย.66)
• การประชุมขับเคลื่อนโครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 (12 ก.ย.66)
• การประชุมการนำเสนอแนวทางและรูปแบบการรับมือและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (11 ก.ย.66)
• เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เข้าคารวะและหารือความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  (11 ก.ย.66)
• นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ สักการะศาลหลักเมืองขอนแก่น (08 ก.ย.66)
• นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ จังหวัดขอนแก่น (08 ก.ย.66)
• นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปจังหวัดขอนแก่น  (07 ก.ย.66)
• การจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2566 (World Rabies Day 2023) (06 ก.ย.66)
• การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (06 ก.ย.66)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (05 ก.ย.66)
• งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ "สานฝันสู่ความเป็นเลิศ" (04 ก.ย.66)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานของรัฐและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านจริยธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (04 ก.ย.66)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวผู้ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  (03 ก.ย.66)
• การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย "เดิน วิ่ง ปั่น รวมพลคนรักกีฬา" ประจำปี 2566 (02 ก.ย.66)
• กงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นจัดงานครบรอบ 78 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (02 ก.ย.66)
• พิธีเปิดงานแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า และแฟชั่นโชว์ "ผ้าไหม ย้อมครั่ง" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น  (01 ก.ย.66)