หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค NO STROKE for all NEW GEN”

    
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค NO STROKE for all NEW GEN” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค กิจกรรมออกกำลังกาย เดินวิ่ง 5 กิโลเมตร วิ่ง Minimarathon 10 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน 25 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12,335 คน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ตุลาคม 2566


• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการทำงาน “เน้นพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน (28 ต.ค.66)
• พิธีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพนายอภิชาต กุสะรัมย์ ผู้เสียชีวิตจากเหตุสงคราม ณ ประเทศอิสราเอล (27 ต.ค.66)
• พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (27 ต.ค.66)
• พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2566  (27 ต.ค.66)
• การจัดงานวันรณรงค์การใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาในนาข้าว (26 ต.ค.66)
• พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ" (25 ต.ค.66)
• การประชุมเตรียมการจัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย (25 ต.ค.66)
• พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” (23 ต.ค.66)
• พิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปวางหน้าหีบศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเ (21 ต.ค.66)
• พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (20 ต.ค.66)
• พิธีมอบบ้านพักอาศัยในโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2566 (17 ต.ค.66)
• พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 (16 ต.ค.66)
• การตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (15 ต.ค.66)
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม แก้ไขปัญหาและหาทางช่วยเหลือด้านลดต้นทุนการผลิต (15 ต.ค.66)
• กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (13 ต.ค.66)
• พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 (13 ต.ค.66)
• พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 (13 ต.ค.66)
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 (12 ต.ค.66)
• การประชุมผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (11 ต.ค.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของแรงงานชาวไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล  (11 ต.ค.66)
• การแถลงข่าว"งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2566" (11 ต.ค.66)
• การประชุมหน่วยงานในพื้นที่เตรียมรับเสด็จฯโครงการเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดขอนแก่น (10 ต.ค.66)
• การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ครั้งที่ 1/2566 (10 ต.ค.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอ.บ้านแฮด เนื่องจากน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเตยล้นเข้าท่วมหมู่บ้าน (09 ต.ค.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำราชองครักษ์ส่วนล่วงหน้าตรวจพื้นที่รับเสด็จท ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (05 ต.ค.66)
• การประชุมเพื่อสานความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการเจรจาเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างเมืองขอนแก่นกับนครดานัง (02 ต.ค.66)
• พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” (01 ต.ค.66)