หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

    
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2566
• พิธีเปิดการแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และ งานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2566
• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสิ่งปนเปื้อนประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
• พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราช
• พิธีทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอซำสูง
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น
• งานแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” ประจำปี 2566
• การแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์” ประจำปี 2566