หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” ประจำปี 2566

    
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
• พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ป้องกันและยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
• งานสัมมนา ISAN Insight Summit 2024 เพื่อการนำเสนอแผนเชิงยุทธศาสตร์ “ 5F Model ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน ‘อีสานใหม่’ สู่สากล
• โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น
• โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามการบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูล, การบริหารจัดการแปลงที่ดินทำกินของราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ และ
• กิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ขยายการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้”
• การตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น
• พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สายที่ 4 จากจังหวัดมหาสารคาม