หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” ประจำปี 2566

    
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2566
• พิธีเปิดการแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และ งานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2566
• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสิ่งปนเปื้อนประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
• พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราช
• พิธีทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอซำสูง
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
• การแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์” ประจำปี 2566