หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอซำสูง

    
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบภัย จากเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านจำนวน 1 ครอบครัว ไปมอบให้กับ ครอบครัว นาง ดรุณี ภูเลื่อมใส ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ตำบล กระนวน อำเภอซำสูง โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอซำสูง ปลัดอำเภอ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีมอบฯในครั้งนี้ด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2566
• พิธีเปิดการแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และ งานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2566
• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสิ่งปนเปื้อนประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
• พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราช
• พิธีทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
• มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น
• งานแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” ประจำปี 2566
• จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
• การแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์” ประจำปี 2566