หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566

    
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และในโอกาสครบรอบ 226 ปี เมืองขอนแก่น ประกอบด้วย จุดที่ 1 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จุดที่ 2 นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น จุดที่ 3 นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จุดที่ 4 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ บริเวณอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร จุดที่ 6 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุศิโรดมขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จุดที่ 7 นายประจวบ รักแพทย์ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง) ตั้งอยู่ด้านข้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จ.ขอนแก่น ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตชุมชนเมือง ตั้งด่านสุ่มตรวจจับรถปล่อยควันดำ
• การประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kean Geopark) ขับเคลื่อนการขอรับเป็นอุทยานธรณีระดับโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาความเดือดร้อน จากการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ของสมาชิกสหกรณ์นิคมดงมูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
• เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ที่จังหวัดขอนแก่น
• การประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2566/67
• งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์"
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
• พิธีปิด "กระบี่เกมส์" ส่งต่อขอนแก่น จัดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “ขอนแก่นเกมส์”
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
• จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการยุทธการไล่ล่า (เด็ดปีก)นักค้าอีสานเหนือ 252 ออกตรวจค้น จับกุม และกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด