หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ที่จังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ณ อำเภอบ้านฝาง และอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ผลิตประปาในจุดต่าง ๆ อาทิ พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 4 และหมู่ 8 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง อ่างเก็บน้ำบ้านโนนตุ่น ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 13 หมู่บ้าน และสระฝายใหม่ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 5 หมู่ 8 และหมู่ 12 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี ระบบประปาชุมชน หมู่ 11 และโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี เป็นต้น โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลและสภาพปัญหาภายในพื้นที่
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จ.ขอนแก่น ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตชุมชนเมือง ตั้งด่านสุ่มตรวจจับรถปล่อยควันดำ
• การประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kean Geopark) ขับเคลื่อนการขอรับเป็นอุทยานธรณีระดับโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาความเดือดร้อน จากการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ของสมาชิกสหกรณ์นิคมดงมูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
• การประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2566/67
• งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์"
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
• พิธีปิด "กระบี่เกมส์" ส่งต่อขอนแก่น จัดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “ขอนแก่นเกมส์”
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
• จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการยุทธการไล่ล่า (เด็ดปีก)นักค้าอีสานเหนือ 252 ออกตรวจค้น จับกุม และกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด
• พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ “ครูใหญ่” พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขาร