หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาความเดือดร้อน จากการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ของสมาชิกสหกรณ์นิคมดงมูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยือนติดตามสภาพที่แท้จริงของพื้นที่พร้อมมารับทราบปัญหาที่แท้จริงของสมาชิกสหกรณ์นิคมดงมูล โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอกระนวนร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสรุปข้อมูลของพื้นที่ โดยมีพื้นที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ดงมูล จำนวน 159,400 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีการจัดตั้งสหกรณ์ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ดงมูล จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์นิคมดงมูลหนึ่ง จำกัด สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่าจากกรมป่าไม้ มาเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยจัดสรรให้พี่น้องทำกินและหมดสัญญาเมื่อปี 2562 ปัญหาคือ หลังจากหมดสัญญาจะทำอย่างไร ซึ่งพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ดงมูล มีความต้องการที่จะได้มาเพื่อเอกสารสิทธิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะนำเรื่องนี้ไปเสนอในที่ประชุมในการหาแนวทางระหว่าง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อนำข้อสรุปเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ต่อไป
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จ.ขอนแก่น ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตชุมชนเมือง ตั้งด่านสุ่มตรวจจับรถปล่อยควันดำ
• การประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kean Geopark) ขับเคลื่อนการขอรับเป็นอุทยานธรณีระดับโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
• เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ที่จังหวัดขอนแก่น
• การประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2566/67
• งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์"
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
• พิธีปิด "กระบี่เกมส์" ส่งต่อขอนแก่น จัดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “ขอนแก่นเกมส์”
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
• จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการยุทธการไล่ล่า (เด็ดปีก)นักค้าอีสานเหนือ 252 ออกตรวจค้น จับกุม และกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด
• พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ “ครูใหญ่” พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขาร