หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kean Geopark) ขับเคลื่อนการขอรับเป็นอุทยานธรณีระดับโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

    
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ขุมทรัพย์โฮเทล ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีขอนแก่น เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง ส่งเสริม และขับเคลื่อนการของอุทยานธรณีขอนแก่น ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด และจัดทำแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการว่าด้วยอุทยานธรณี เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (TGN)
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• จ.ขอนแก่น ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตชุมชนเมือง ตั้งด่านสุ่มตรวจจับรถปล่อยควันดำ
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาความเดือดร้อน จากการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ของสมาชิกสหกรณ์นิคมดงมูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
• เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ที่จังหวัดขอนแก่น
• การประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2566/67
• งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์"
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
• พิธีปิด "กระบี่เกมส์" ส่งต่อขอนแก่น จัดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “ขอนแก่นเกมส์”
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
• จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการยุทธการไล่ล่า (เด็ดปีก)นักค้าอีสานเหนือ 252 ออกตรวจค้น จับกุม และกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด
• พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ “ครูใหญ่” พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขาร