วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 4 | โทร 0-4323-9381 | website : http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (01 ก.ค.65)
 (15 เม.ย.65)
 (25 ก.พ.65)
 (15 ม.ค.65)
 (11 ม.ค.65)
 (09 ม.ค.65)
 (23 เม.ย.60)
รับสมัครงาน  (15 มี.ค.60)
 (02 ก.ย.59)
 (25 ส.ค.59)
 (25 ส.ค.59)
FaceBook ขอนแก่น  (15 มี.ค.54)
ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด

ประชุมประจำเดือน

ข้อมูลข่าวสาร

บริการประชาชน

การท่องเที่ยว


สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้: 100 คน
ทั้งหมด: 2,120,187 คน

(เริ่มนับ 29 เมษายน 2552)


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก