วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น .: " มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 4 | โทร 0-4323-9381 : http://www.oic.go.th/INFOCENTER88/8855/#
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (21 ก.ค.66)
 (01 ก.ค.65)
 (15 เม.ย.65)
 (25 ก.พ.65)
 (15 ม.ค.65)
 (11 ม.ค.65)
 (09 ม.ค.65)
 (23 เม.ย.60)
รับสมัครงาน  (15 มี.ค.60)
 (02 ก.ย.59)
 (25 ส.ค.59)
 (25 ส.ค.59)
FaceBook ขอนแก่น  (15 มี.ค.54)
ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด

ประชุมประจำเดือน

ข้อมูลข่าวสาร

บริการประชาชน

การท่องเที่ยว


สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้: 23 คน
ทั้งหมด: 2,293,756 คน

(เริ่มนับ 29 เมษายน 2552)


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก