กรุณาเลือกเดือน :  กรุณาเลือกปี : 

แสดงผล

กรุณาเลือกหน่วยงาน : 

แสดงผล

ค้นผลการประกวดราคาตามชื่อเรื่อง : 

แสดงผล

รายการผลการประกวดราคาทุกรายการ ทุกหน่วยงาน

แสดงผล

14-11-2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2565

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

14-11-2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

14-11-2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

14-11-2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

14-11-2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

14-11-2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2565

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

29-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและรางผ้าม่านที่ติดตั้งใช้งานภายในห้อง

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

29-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

29-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

29-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์) ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

หน้าที่ :