ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสาร TOR จังหวัดขอนแก่น
  เดือนมิถุนายน 2567
92 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Iobitridol 65.81 g in 100 ml solution for injection จำนวน 6,600 vials) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มิถุนายน 2567)
91 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มิถุนายน 2567)
90 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมระบบจ่ายก๊าซแบบวงจรปิด) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (5 มิถุนายน 2567)
  เดือนพฤษภาคม 2567
89 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พฤษภาคม 2567)
88 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พฤษภาคม 2567)
87 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พฤษภาคม 2567)
  เดือนมีนาคม 2567
86 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มีนาคม 2567)
85 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมระบบจ่ายก๊าซแบบวงจรปิด) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มีนาคม 2567)
84 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Upgrade ระบบ PACS และระบบการกูืคืน) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มีนาคม 2567)
  เดือนมกราคม 2567
83 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบซัก อบ รีดผ้า และอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2567)
82 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด พับและบรรจุผ้าผู้ป่วยจำนวน 760,000 กิโลกรัม ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง) (4 มกราคม 2567)
81 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 มกราคม 2567 )
  เดือนธันวาคม 2566
80 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธันวาคม 2566 )
  เดือนพฤศจิกายน 2566
79

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (Sacubitril and Valsartan 100 mg tablet) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พฤศจิกายน 2566 )

78 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (Empagliflozin 10 mg tablet) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พฤศจิกายน 2566 )
77 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด พับและบรรจุผ้าผู้ป่วยฯของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พฤศจิกายน 2566 )
76 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Linagliptin 5 mg tablet) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พฤศจิกายน 2566)
75 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Eltrombopag olamine 25 mg tablet) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พฤศจิกายน 2566)
74 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Tigecycline 50 mg for injection) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พฤศจิกายน 2566)
73 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ถุงมือ Disposable) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พฤศจิกายน 2566)
72 - ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผลิตยาอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 1 (7 พฤศจิกายน 2566 )
  - ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผลิตยาอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 2 (7 พฤศจิกายน 2566 )
71 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Capecitabine 500 mg tablet) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 พฤศจิกายน 2566)
70 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Nilotinib HCL 200 mg capsule) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 พฤศจิกายน 2566)
69 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Mycophenolate Mofetil 250 mg capsule) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พฤศจิกายน 2566)
68 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่ใช่เข็มฉีดยา (Syringe Disposable)) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พฤศจิกายน 2566)
  เดือนตุลาคม 2566
67 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566 ) ชุดที่ 1
  67.1 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566 ) ชุดที่ 2
  67.2 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566 ) ชุดที่ 3
  67.3 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566 ) ชุดที่ 4
  67.4 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566 ) ชุดที่ 5
  67.5 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566 ) ชุดที่ 6
  67.6 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566 ) ชุดที่ 7
  66.7 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566 ) ชุดที่ 8
  67.8 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566 ) ชุดที่ 9
  เดือนกันยายน 2566
66 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและอาคารให้บริการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 1 (14 กันยายน 2566)
  66.1 เอกสารประกอบร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและอาคารให้บริการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 2 (14 กันยายน 2566)
  66.2 เอกสารประกอบร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและอาคารให้บริการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 3 (14 กันยายน 2566)
  66.3 เอกสารประกอบร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและอาคารให้บริการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 4 (14 กันยายน 2566)
  66.4 เอกสารประกอบร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและอาคารให้บริการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 5 (14 กันยายน 2566)
65 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านโรคติดต่อเชื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง) (14 กันยายน 2566)
64 ร่างประกาศประกวดราคเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพพร้อมชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กันยายน 2566)
  เดือนสิงหาคม 2566
63 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบซัก อบ รีดผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ระบบอุโมงค์) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 สิงหาคม 2566)
62 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 175 เครื่อง ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 สิงหาคม 2566)
61 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 สิงหาคม 2566)
60 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจคัดครองการติดเชี้อเลือดบริจาค ด้วยวิธี Serology พร้อมน้ำยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 สิงหาคม 2566)
  เดือนกรกฎาคม 2566
59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติครบวงจรของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 กรกฎาคม 2566)
  เดือนมิถุนายน 2566
58 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจคัดกรองการติดเชื้อเลือดบริจาค ด้วยวิธี Serology พร้อมน้ำยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิถุนายน 2566)
57 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจคัดกรองการติดเชื้อเลือดบริจาค ด้วยวิธี NAT พร้อมน้ำยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มิถุนายน 2566)
56 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Blood group & Screening Ab เลือดบริจาค พร้อมน้ำยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 มิถุนายน 2566)
  เดือนพฤษภาคม 2566
55 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านโรคติดเชื้ออัตโนมัติพร้อมนำยาตรวจวิเคราะห์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 พฤษภาคม 2566)
54 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (16 พฤษภาคม 2566)
53 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ )(15 พฤษภาคม 2566)
  53.1 ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) วัสดุเครื่องแต่งกาย 73 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ชุดที่ 1
  53.2 ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) วัสดุเครื่องแต่งกาย 73 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ชุดที่ 2
  53.3 ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) วัสดุเครื่องแต่งกาย 73 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ชุดที่ 3
  53.4 ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) วัสดุเครื่องแต่งกาย 73 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ชุดที่ 4
  53.5 ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) วัสดุเครื่องแต่งกาย 73 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ชุดที่ 5
52 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ระบบสุญญากาศอัตโนมัติ) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (12 พฤษภาคม 2566)
  เดือนเมษายน 2566
51 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult)) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (ฉบับปรับปรุง) (5 เมษายน 2566)
  เดือนมีนาคม 2566
50 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบความไวยาต้านจุลชีพ) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (27 มีนาคม 2566)
49 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มีนาคม 2566)
48 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและฮอล์โมนในเลือดแบบอัตโนมัติทั้งระบบ พร้อมน้ำยาและอุปกรณ์ตรวจสารชีวเคมีและฮอล์โมน ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 มีนาคม 2566)
  เดือนกุมภาพันธ์ 2566
47 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Human Albumin 5% in 250 ml for infusion) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17กุมภาพันธ์ 2566)
  เดือนมกราคม 2566
46

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (27 มกราคม 2566)

46.1 แบบก่อสร้างอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น แบบเลขที่ 10725 จำนวน 1 ชุด

46.2 รายการประกอบแบบก่อสร้างเอกสาร เลขที่ R07--10725-10670-66 จำนวน 1 ชุด

46.3 แบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) จำนวน 1 ชุด

45 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา lobitiridol 65.8 g in 100 ml solution for injection ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (25 มกราคม 2566)
44 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอายุรกรรม อาคาร 298 เตียง ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มกราคม 2566)
43 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มกราคม 2566)
42 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนนวน 16 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (3 มกราคม 2566)
  เดือนธันวาคม 2565
41 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ธันวาคม 2565)
40

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลแวงน้อย ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธันวาคม 2565)

39 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction,Adult)) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ธันวาคม 2565)
38 ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ธันวาคม 2565
37 ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ของโรงพยาบาลหนองนาคำ ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ธันวาคม 2565)
36 ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ของโรงพยาบาลโนนศิลา ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ธันวาคม 2565)
36

ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ การแข็งตัวของเลือดที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ธันวาคม 2565)

35 ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (TOR) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธันวาคม 2565)
  เดือนพฤศจิกายน 2565
34 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพบาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 พฤศจิกายน 2565)
  เดือนพฤศจิกายน 2565
33 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัสดุ ของโรงพยาบาลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ตุลาคม 2565)
32 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัสดุ ของโรงพยาบาลน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ตุลาคม 2565)
31 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ของโรงพยาบาลแวงน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ตุลาคม 2565)
30

(1) ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโภชนาการ ของโรงพยาบาลโนนศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ตุลาคม 2565)

(2) สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแะ วิจารณ์ หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น จ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลโนนศิลา

29

(1) ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโภชนาการ ของโรงพยาบาลหนองนาคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ตุลาคม 2565)

(2) สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแะ วิจารณ์ หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น จ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลหนองนาคำ

28

(1) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโภชนาการ ของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ตุลาคม 2565)

(2) สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น จ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย

27 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26 ตุลาคม 2565)
26 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนำวิถีในการตรวจวินิจฉัยหลอดลม)ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ตุลาคม 2565)
  เดือนกันยายน 2565
25 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินนับดีและตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 กันยายน 2565)
24 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 กันยายน 2565)
23 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กันยายน 2565)
22 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 กันยายน 2565)
  เดือนสิงหาคม 2565
21 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 สิงหาคม 2565)
20 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Alteplase 50 mg power for injection) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2565)
19 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อาคารผู้ป่าวยนอก 2 และร้านอาหารสวัสดิการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2565)
  เดือนกรกฎาคม 2565
18. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (21 กรกฎาคม 2565)
  เดือนมิถุนายน 2565
17.

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด(24 มิถุนายน 2565 )

16. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Meropenem 1 gm for injection) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (15 มิถุนายน 2565)
15. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Enoxaparin sodium 60 mg in 0.6 ml Injection) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (7 มิถุนายน 2565)
เดือน เมษายน 2565
14. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง (5 เมษายน 2565)
เดือน มีนาคม 2565
13. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงใหม่) (29 มีนาคม 2565)
12. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (29 มีนาคม 2565)
11. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (29 มีนาคม 2565)
10. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (21 มีนาคม 2565)
9. ประะกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
8. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนทดิจิทัลี่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
7. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
6. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
5. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
4. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
3. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซือเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
2. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
1. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)

จัดทำโดย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร./โทรสาร 0 4323 9381 e-mail : [email protected],[email protected]