หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้

จังหวัดขอนแก่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง โดยมีรายละเอียดตามแนบ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 ร
• การประกาศเจตนารมณ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
• 
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ " เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10"
• บัญชีผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยในจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม
•  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชน เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแห
• รับสมัครบุคคลเพื่อุคัดเลือกและจัดจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
• 
• หลักเกณฑ์การประกวด "ลายผ้าสิริวชิราภรณ์" และงานหัตถกรรม
• ขอเชิญเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข ทั่วประเทศ
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุน
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถ
• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยครั้งที่ 3 โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที 7 ต.ท่าสวรรค์ อ.
• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยครั้งที่ 3 โครงการประตูระบายน้ำโนนเขวา หมู่ที 1 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ
• การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิ
• การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567
• การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567
• การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2567
• ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
• โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอก
• ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรือง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างทางรถไฟ
• การจัดพิธีเจริญพระพทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉล
• ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• 
• 
• ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างหอพระ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 160 ปี เมืองมหาสารคาม
• ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา"
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2567
• การขับเคลื่อนข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม
• แจังคำสั่งการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
• ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (เพิ่มเติม)
• 
• 
• 
• 
• เชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์"
• ประกาศราคากลางโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดข
• การประชาสัมพันธ์มิวสิกวีดีโอเพลง (MV) เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพ
• ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำชี (เพิ่มเติม)
• การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)
• การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอง
• การดูแลรักษาความปลดภัยในสถานที่ราชการ
• รายงานการเงินของการเรี่ยไร ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเ
• บัญชีรับจ่ายเงินที่ได้จากการเรี่ยไรของจังหวัดขอนแก่นร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเดิน
• ขอควาอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชีเพิ่มเติม
• ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เ
• ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี (เพิ่มเต
• ประชาสัมพันธ์บทความ เรื่อง "Some progress, must do better"
• ขอเชิญร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนาในโครงการ "เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ 1
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2567
• ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนั
• เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
• ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• 
• การรับสมัครตัวแทนจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น
• คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งนักทรัพยาการบุคคล
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• เรื่อง การรับสมัครงานของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Mekong River Commission Secret
• การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
• ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งพนักงานท
• ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรน้ำลดเลี่ยงขาดแคลนน้ำจาก "เอลนีโญ" ประจำปี
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024
• ขอเชิญร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
• ขอเชิญร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
• ขอเชิญร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
• การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
• ประกาศผลการตัดสินคำคม/คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาร
• ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 19 "Khon Kaen International Mara
• การส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
• ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตามรับชมการสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี
• ขอความอนุคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล
• ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยา
• ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่องสรุปผลงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ระยะ 20 ปี
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อชี้แจงผลการรวบรวมข้อมูลโครงการ (กลุ่มย้อย ครั้งที่ 1) กา
• การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำป
• การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงมหาดไทย
• การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง
• กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "เรียกชาง"
• สรุปผลการประชุมสรุป (ร่าง) แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และระบบรางการศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐก
• การจัดนิทรรศการแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2566 - 2585)
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาค